Geschiedenis

Fanfare Ons genoegen is in 1901 ontstaan door een fusie tussen de twee Marsumer fanfarekorpsen ‘Verdi’ (gegoede burgerij) en ‘Onder Ons’ (arbeidersstand). De eerste dirigent van de muziekvereniging was Haitink. Het is nog onduidelijk of hij familie was van de bekende Bernard Haitink, voormalig dirigent van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Op 4 augustus 1912 wordt in Marsum het bondsconcours gehouden, waaraan Ons Genoegen dan ook aan deelneemt. Met 19 punten wordt er een derde prijs verdiend. Het commentaar in het juryverslag liegt er niet om: “De groote trom, een niet zo min te achten onderdeel van een goed corps, had bij dit gezelschap een leelijken doffen klank en de bekkens waren geheel klankloos. Hier en daar is het bar onzuiver. Een kleinigheid zoo men wil, maar heusch”.

Hoogste afdeling

Onder leiding van dirigenten als Bauke de Jong (1925), Gosling Mol (1944) en Gerrit Heeringa (1962) wordt het muzikaal niveau van de vereniging steeds beter en uiteindelijk komt Ons Genoegen uit in de hoogste afdeling van de muziekbond. De fanfare weet zich hier ruim vijftig jaar in te handhaven. In de jaren ’20 kon na een muziekoptreden van het korps gedanst worden tijdens het ‘gedirigeerd bal’. In de jaren ’30 en ’40 werd er meegedaan aan vele concoursen en werden concerten georganiseerd waar ‘ongehuwden en gehuwden’ van harte welkom waren. Samenwerkingen met onder andere koren en de Marssumer Toneelvereniging werden ook niet uit de weg gegaan. In de jaren ’60 wordt er een boerenkapel opgericht met muzikanten uit het korps. Zij gaan in 1974 samen met de Ljouwerter Skotsploech naar Bludenz, Oostenrijk, om de viering van het 750 jarig bestaan van de stad te vieren. Gemeente Menaldumadeel en Bludenz voeren beide de eenhoorn in het wapen.

Geschiedenis

Fanfare, drumband en jeugdorkest

In 1976 volgt Gerard van der Weerd dirigent Guus Tomey op. De muziekvereniging, fanfare en drumband, viert in 1981 zijn 80-jarig bestaan en vergaderingen vinden plaats in het dorpscafé ‘van Nauta’. In ’85 zijn er problemen met de bezetting van de vereniging. Er zijn te weinig bugels en trompetten. Er wordt zelfs gesproken over een fusie met het korps van Deinum. In 1989 gaat de vereniging met Cees Sijtsma na tien jaar weer naar een muziekfestival. Hiervoor worden extra repetities gepland en wordt er in het pakhuis van de plaatselijke supermarkt ‘ploegjeblazen’ gehouden. Mogelijk zorgt plankenkoorts ervoor dat met het muziekstuk ‘Trittico’ een tweede prijs wordt behaald. Begin 1990 is er voldoende jeugd binnen de vereniging om een jeugdorkest te starten onder leiding van Johannes van der Meulen. Eind 1990 staat er een nieuwe dirigent voor het korps, Nico Sieffers, en leidt op 24 december de Kerstsamenzang. In november van 1991 wordt deelgenomen aan het festival in Drachten. Hier wordt een eerste prijs met lof gehaald met het concourswerk ‘Fiefoerniek’. Voor het eerst worden er lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) op de basisschool gegegeven, in de hoop via deze weg leerlingen te krijgen. In ’93 reist de verening af naar Hoogezand om deel te nemen aan het KNF Concours voor de noordelijke provincies. Een eerste prijs met lof en promotie naar de afdeling Uitmuntendheid geeft aan dat het korps de balans weer heeft gevonden.

Honderd jaar

Menno Haantjes neemt het dirigentstokje in 1994 over. Voor het eerst wordt in ’95 het avondconcert ‘Proms of the Night’ georganiseerd, in samenwerking met Piter Wilkens en Pigmeat. In 1999 wordt meegedeeld dat de drumband wordt opgeheven. De laatste jaren nam het ledental af. Tijdens het nieuwjaarsconcert spelen de drumband en de de fanfare voor het laatst samen. In de jaren ’90 worden meerdere eerste prijzen behaald op festivals en concoursen. Het jaar 2001 is een bijzonder jubileumjaar. De fanfare bestaat honderd jaar. Hiervoor wordt in maart een receptie gehouden en een jubileumconcert in april. In opdracht schrijft de componist Rob Goorhuis het stuk "Fúzje" voor de vereniging. In juni wordt een concours "Oude Stijl" georganiseerd op kaatsveld ‘De Tsiene’. In november wordt de historie van de vereniging herbeleeft in de revue "Efkes Utblaze".