Jeugd

Muziekonderwijs op O.B.S. de Pôlle

Ieder jaar, na de kerstvakantie, organiseert de vereniging muzieklessen op O.B.S. de Pôlle aan de leerlingen van groep 5. Gedurende ongeveer 8 weken krijgen de kinderen muziekles van onze dirigent Douwe Veenstra. De kinderen spelen op verschillende instrumenten die in de fanfare voorkomen zoals trompet, bugel en althoorn. Na deze weken volgt de afsluiting. De afsluiting wordt gehouden op de repetitie avond van het korps. Ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en andere belangstellenden kunnen de vorderingen van de kinderen aanschouwen. De kinderen laten horen wat ze hebben geleerd, met z’n allen of alleen. Ook gaan de kinderen een stuk samen met het korps spelen. Het afsluitende nummer wat door de kinderen wordt gespeeld is het bekende nummer 'I feel good' van James Brown.

Na deze IMV lessen kunnen de kinderen door met muzieklessen Douwe buiten school. Tot de zomervakantie kunnen ze dan proberen hoe het is om muziekles te volgen zonder dat hier nog kosten aan verbonden zijn. Op deze manier proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden. Van belang is dat de kinderen plezier beleven aan het musiceren.

Jeugdorkest

Om het voor de jeugd nog leuker te maken, hebben we een samenspeelgroep ook onder leiding van Douwe Veenstra. Na ongeveer een half jaar muziekles kunnen nieuwe leerlingen hier bij komen. Samen met meer ervaren leerlingen wordt er samen gespeeld. Niet allemaal dezelfde partij, dus door elkaar spelen net zoals er in het grote korps gebeurd. Op deze manier leren de kinderen samen spelen. In 2014 heeft de samenspeelgroep de 3e prijs gewonnen tijdens het gemeentelijke jeugdfestival. Met alleen een volwassen leerling op de trombone hebben zij dit prachtige resultaat gehaald.

Na ongeveer 3 jaar is een leerling klaar om examen te doen voor het A-examen. Na het behalen van dit diploma, komt de leerling in het korps. Van belang is dat er niet wordt gestopt met de muzieklessen. Om goed mee te kunnen komen in het korps, is het behalen van minimaal een B-diploma wenselijk.