Nieuws

Nieuwjaarsconcert


Op zondag 10 januari heeft het korps het traditionele nieuwjaarsconcert verzorgd in dorpshuis “Nij Franjum”. Het was even afwachten hoe het zou komen, nu er enkele tijd ijzel was, maar op de dag van het concert was dat probleem voorbij en scheen er zelfs een waterig zonnetje. De zaal liep helemaal vol met liefhebbers, zelfs zodanig dat er de nodige stoelen bijgeplaatst moesten worden.

Na een korte openingsfanfare in de vorm van een deel uit “Soldaat van Oranje” werd het concert geopend door de voorzitter. Hij kon het voltallige college van B&W verwelkomen, maar ook vertegenwoordigers van de muziekorganisatie in Fryslân en van de muziekfederatie Menaldumadeel. Daarnaast werd de soliste, Elisa van Kesteren verwelkomd. Elise, studerend aan het Haags conservatorium, zou enkele stukken op accordeon gaan spelen. Ook werd kort stilgestaan bij het 115 jarig bestaan van de vereniging dit jaar.

Als eerste grote werk werd de oude concertmars Gammatique gespeeld. De mars is opgebouwd rond toonladders. Deze mars werd in het bijzonder ook voor alle oud-leden gespeeld. Daarna volgde “Around the World in 80 days”; de muzikale uitbeelding van het boek van Jules Verne. Dirigent Douwe Veenstra liet eerst enkele korte delen spelen, waarbij hij een toelichting gaf. Op die manier viel er voor het publiek meer te beleven bij het luisteren naar deze compositie. In het bijzonder de olifanten en de terugkerende stoomboot naar Engeland gaven bijzondere geluidseffecten.

Daarna was het de beurt aan Elise van Kesteren. Zij is na vier jaar opleiding conservatorium nu bezig met de opleiding voor uitvoerend musicus. Russische muziek heeft haar bijzondere aandacht en dat kregen wij dan ook voorgeschoteld. Het was mooi om de accordeon op deze wijze bespeeld te horen worden. Na dit optreden kon Helga de Ruiter worden beluisterd in haar solo “Sorry” van Kiteman. Dat ging prima met mooie, zachte begeleiding van het korps.

Een kort intermezzo in de vorm van de huldiging van twee leden stond niet op het programma, maar gebeurde wel na deze solo. Helga kon blijven staan, zij werd door Gerrit Lieuwes van de muziekbond gehuldigd voor 25 jaar muzikant zijn (alle jaren bij Ons Genoegen). Daarnaast mocht een lid worden gehuldigd voor 65 jaar “muzikantenbestaan”, te weten Johannes van der Meulen. Johannes heeft in de loop van de jaren veel voor het korps betekend. Tweede dirigent, opleider van leerlingen, leider van de jeugdgroep, korte tijd instructeur drumband, etc.. Naast het mogen ontvangen van de speld voor zijn jubileum werd hij door de vereniging benoemd tot erelid.

Een korte feestmars volgde hierna, niet alleen voor de jubilerende vereniging, maar ook voor de beide jubilerende leden.

Na een gezellige pauze kon worden begonnen aan de tweede helft van het concert. De eerste mededeling van Douwe Veenstra was, dat het eerste stuk na de pauze kwam te vervallen. Het was inmiddels al over half een en om uiterlijk een uur wilden wij het concert toch wel afronden. Met het stuk “Wiener Cocktail” werd het tweede deel geopend. Een variatie van gedeelten uit composities van Strauss, Léhar en andere walsenkoningen. Zeer passend op een nieuwjaarsconcert.

Hierna volgend twee solisten. Eliza van Kesteren met het bekende winter uit de Vier Jaargetijden van Vivaldi, daarna sopraan-saxofonist Erik Hoek in het mooie werk “Treble Concerto”, waarin hij prachtige wijze de solo ten beste gaf. Vervolgens nogmaals Eliza van Kesteren, nu begeleid door het korps in de “Argentinian Tango”, die op pittige wijze werd uitgevoerd. Na dit alles tot slot de Radetsly mars.Een nieuwjaarsconcertwaardige afsluiter. Na een ruimhartig applaus van het publiek volgden nog de slotwoorden van de voorzitter, waarmee dit nieuwjaarsconcert werd beëindigd. Op naar het volgende nieuwjaarsconcert en hopelijk nog mooie concerten in de tussenliggende periode.