Nieuws

Verslag concert met Gerrit


Dit jaar bestaat fanfare ‘Ons Genoegen’ 115 jaar. Hoewel het niet een speciaal jubileumjaar is, is het toch wel even een moment om hier bij stil te staan. Veel korpsen in Friesland moeten stoppen door een tekort aan muzikanten. ‘Ons Genoegen’ mag dan ook blij zijn met een prachtige bezetting van ruim 35 leden, waaronder ook jeugdleden.

Ons Genoegen Marsum

In verband met dit 115-jarig bestaan besluiten we een bijzonder concert te houden in het dorpshuis. Een concert met Gerrit Breteler en een koor. Als eerste wordt natuurlijk vrouwenkoor ‘Hald moed’ benadert. Zij zijn gelijk enthousiast. Via connecties van onze dirigent Douwe Veenstra en voorzitter Ane Peter van Dijk, worden nog 2 koren bereid gevonden om te komen zingen. Dit zijn het koor ‘Mingd Koar’ uit Aldtsjerk en de ‘Bonifatiuscantorij’ uit Leeuwarden.

Maandag 24 oktober was de eerste gezamenlijke repetitie. Dat was erg wennen want alles klinkt dan toch heel anders. Het wordt een vruchtbare repetitie. Zaterdagmiddag is de generale repetitie. Na de generale is er voor iedereen soep en broodjes. Tijd om even te ontspannen en te kletsen maar spannend blijft het toch wel. Hoeveel mensen zouden er komen? Wordt het een mooie avond?

Om 19.30 uur gaan de deuren open en de zaal zit even later vol! Wat is dat toch prachtig! Renée Fokkema-Smits is onze ladyspeaker en heet iedereen welkom. Zij kondigt de muziekstukken van het korps aan. Het korps opent met de mooie mars ‘Gladiators Farewell’. Afwisselend speelt het korps en zingt Gerrit Breteler. Gerrit Breteler vertelt over zijn eigen liedjes en zingt samen met zijn pianist Peter van der Zwaag, maar natuurlijk ook onder begeleiding van het korps en de 3 koren. In die samenstelling konden “Liet van de Demokrasy”, “De Oasthoek” en “Katarsis” worden beluisterd. Het korps brengt onder meer nog “Grutte Pier” muzikaal tot leven in “Pierius Magnus” . Het is hier en daar even wennen voor de oren van het publiek, Maar al met al is het een prachtige compositie. Overigens worden die oren verwend met prettig in het gehoor liggende muziekstukken.

Ons Genoegen Marsum

Even na 22.00 uur is het concert afgelopen en klinkt er een luid applaus. Als korpsleden krijgen wij lovende woorden te horen over dit mooie concert. Heel fijn om te weten dat zoveel dorpsgenoten weer hebben kunnen genieten van zo’n mooie muziekavond.