Vrijwilligers

Het bestuur

Het bestuur van Ons genoegen bestaat uit:

 • Voorzitter: Ane Peter van Dijk
 • Secretariaat: Helga de Ruiter
 • Penningmeester: Hylke Faber
 • Instrumentarium: Sydo van der Bijl
 • Muziek: Tjerk Beunder

Commissies

Naast het bestuur zijn er een aantal commissies.

Muziekcommissie

 • Cor Grond
 • Joukje Huisman
 • Tineke Rodenhuis-Feenstra
 • Tjerk Beunder

Feestcommissie

 • Bauke Tjeerd Kikstra
 • Yke Jelmer Kuppens

Website/Social media

 • Bauke Tjeerd Kikstra
 • Erik Hoek

Rommelmarkt

 • Pyter Anne Kuppens
 • Sietske Okkema
 • Sydo van der Bijl
 • Yke Jelmer Kuppens
 • Klasina Hellinga

Jeugdcommissie

 • Bauke Tjeerd Kikstra
 • Mirjam Beeksma
 • Corina Lijzenga

Oliebollencommissie

 • Pyter Anne Kuppens
 • Yke Jelmer Kuppens

Oud papier

 • Hylke Faber